Medlem

A- medlemskap i Torsås Bk kostar 500 kr/år. Från och med 180101.

Läs mer om olika medlemskap här: SBK

Är du under 25år kan du lösa ett medlemskap i Svensk hundungdom för 300kr/år, istället för A-medlemskap. (Torsås har ingen egen hundungdom sektion så man får välja närmaste sektion och sen välja Torsås som lokalklubb.)

Har du ett huvudmedlemskap i en annan SBK klubb så kan du lösa ett delmedlemskap (D-medlemskap) hos oss för 100 kr/år.

Om en i familjen har ett A- medlemskap kan övriga familjemedlemmar lösa ett familjemedlemskap för 150 kr/varje familjemedlem. så kallat C-medlemskap.

Ditt medlemskap är löpande och inte kalenderår. Du kommer få en nya avi om vart avgiften ska betalas innan ditt medlemskap går ut.

Fyll i formuläret nedan och medlemskapet betalas in på bankgiro: 349-0836

A-medlemD-medlemUngdomsmedlemFamiljemedlem