Anmälan på hemsidan.

Vi håller på att strukturera om hemsidan och det ska bli möjligt att anmäla sig till kurser via hemsidan.

Nu vill vi veta vad ni tycker! Fram till den  20/8 kan man maila in synpunkter på hemsidan och den nya anmälan till webmaster@torsasbk.se.

Innan vi lanserar anmälan.  Anmälan hittar ni här: Kursanmälan