Dacke-Utställningen

Med anledning av COVID19 är Dackeutställningen inställd.

Inbjudan-Dackeutställning-2020

Sista dag för anmälan och betalning är den 3 april.

Inbetalning görs på  BG  349-0836. Märk betalningen med ”Utställning”, ditt namn, och hundens regnr.

    HaneTik