En chans att påverka revidering av lydnadsreglerna.

Ett nytt förslag angående ändringar av lydnadsprovsreglerna 2017-2021 är under arbete.  Avsikten med remissen är att inhämta synpunkter så att slutligt regelförslag kan fastställas på Svenska Kennelklubbens centralstyrelses möte senast den 8 september 2016, att kunna gälla från den 1 januari 2017..

 Enskilda individer har möjlighet att lämna synpunkter.

Samtliga svar skickas via SBKs webbformulär senast 31 juli.

Remissen samt länk till svarformuläret hittar du på: www.brukshundklubben.se/regelrevidering-lydnad