Eukalyptus karens.

Från och med den 15 augusti till och med den 16 september är det inte tillåtet att träna Nosework med eukalyptus på klubbens område. Detta på grund av tävling.

Tack för att ni respekterar detta.

/ Noseworksektorn.