Funktionärsträff 6 april

Ni som tidigare visat intresse att hjälpa till på klubben vid tävlingar som funktionärer – samt ni som skulle tycka detta vara kul och intressant är hjärtligt välkomna. För att klubben ska kunna anordna olika typer av tävlingar och aktiviteter behövs ett antal funktionärer som kan hjälpa till.

Ni kommer att få information om tävlingarna och vad som förväntas av er som funktionärer – alla som vill kan bidra med något.

Tävlingskommittén

Torsås Brukshundklubb