Medlem

Här kan du läsa om våra medlemsvillkor: Medlemsvillkor Torsås Brukshundklubb. Läs även Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor: https://www.brukshundklubben.se/medlemsvillkor

A- medlemskap/Ordinarie medlem i Torsås Bk kostar 500 kr/år.  Varav 100kr går direkt till TorsåsBK och 400kr till Svenska Brukshundklubben centralorganisation.

Läs mer om olika medlemskap här: SBK medlemsformer

Du registrerar själv  ditt medlemskap genom att trycka på bilden nedan. (OBS  vill  du  blir  familjemedlem eller D-medlem  använd  klubbens  egna  formulär  längst  ner  på  sidan)

Ditt medlemskap är löpande och inte knutet till kalenderår. Du får automatiskt en nya avi som ska betalas innan ditt medlemskap går ut.

Är du under 25år kan du lösa ett medlemskap i Svensk hundungdom för 300kr/år, istället för A-medlemskap.

Har du ett huvudmedlemskap i en annan SBK-klubb så kan du lösa ett D-medlemskap hos oss för 100 kr/år.

Om en i familjen har ett A- medlemskap kan övriga familjemedlemmar lösa ett familjemedlemskap för 150 kr per  familjemedlem. så kallat C-medlemskap.

    D-medlemFamiljemedlem