Lagerblads karens

Från och med idag och framtill den 29:e juni är det inte tillåtet att träna Nosework med lagerblad på Brukshundklubbens område.

Detta för att området ska ha karens för doften innan Doftprov.

Vänligen respektera detta.

/Nosework sektorn.