NOSEWORK, Specialsöks karens

Från och med nu är det inte tillåtet att träna Nosework eller specialsök på klubbens område inför den stundande tävlingen den 7/9. Karensen gäller Nosework samtliga dofter samt specialsök – röd Kong. 

Efter tävlingen är det fritt fram att träna på klubben igen. 

Vänligen respektera detta. 

/ Nosework sektorn