Vi har uppdaterat våran värdegrund!

Vid årets första styrelsemöte beslutade styrelsen om att updatera värdegrunden. Denna bygger på SBKs nyckelvärderingar om samhörighet, behov och kompetens. Klubbens själ är dess medlemmar och utifrån värdegrunden värnar vi om och repsekterar varandra. Vi anpassar oss efter och möter skilda behov. Genom hög kompetens säkras kvalitet i kurser och övriga verksamheten samtidigt som vi sprider kunskaper  som stödjer hundägare i relationerna till deras hundar. Målet är välmående hundar som fungerar bra som sällskap, tränings-/tävlingspartner, i samhället och  i människans tjänst.

HÄR hittar du värdergrunden.