Klubbstugan stängs t.o.m. 30 maj

Med anledning av de skärpta restriktionerna i Kalmar Län stängs klubbstugan till och med den 30 maj och inga nya kurser startar under denna period.
 
Kurser och träningar pågår som vanligt utomhus (anpassade efter restriktionerna som råder) och med stor respekt för varandras utrymmen och för att minska risk för smittspridning.
 

Inomhusarrangemang upphör under period av restriktioner

Från och med idag (den 16 november) avråder förbundsstyrelsen från inomhusarrangemang. Se följande information och länkar till mer utförlig dito:

Från måndag 16 november 2020 avråder SKK alla arrangemang inomhus. Dispensen för att begränsa deltagarantalet förlängs till sista maj 2021. SKK uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet.

Var noga med att följa myndigheternas rekommendationer, regionala allmänna råd samt direktiv från Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben.

Länkar

Från måndag 16 november 2020 avråder SKK alla arrangemang inomhus.

Dispensen för att begränsa deltagarantalet förlängs till sista maj 2021.

Information hos Folkhälsomyndigheten om regionala allmänna råd

Uppdaterad information på brukshundklubben.se/corona

Hundkadrilj med Yvonne och Ingela!

Högst 8 ekipage (om inte riktlinjer från SBK ändras)
400 kronor
 
Datum:
Måndagen den 17e augusti kl 18-20
Tisdagen den 18e augusti kl 18-20
Fredagen den 21a augusti kl 18-20
Lördagen den 22a augusti kl 10-12
 
HundKadrilj är lydnadsträning med extra finess och glädje!
Du går ett program med din hund och utför olika lydnadsmoment på kommando.
Lägg där till att ni är 6-8 ekipage på banan som utför detta samtidig och till musik.
Det är en rolig, utmanade och fantastiskt rolig träningsform.
 
I kursen ingår:
Teori
Torrgående ( vi övar utan hundar)
Moment träning, var för sig med sin hund.
Hundmötes träning
Praktisk träning med hund
 
Välkomna med er anmälan: https://www.torsasbk.se/kursanmalan 
 
Frågor ställs till Yvonne Amper eller Ingela Magnusson
 
 

Fortsatt verksamhet och orm runt klubben

SKK har gett generell dispens för verksamheten. Detta betyder att vi nu kan anordna tävlingar om vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Styrelsen för TBK har beslutat att genomföra KM, tävlingar inom bruks och lydnadstävlingar. Övrig tävlingsverksamhet (nosework, rally, agility) är fortsatt inställd.

Med värmen har ormar börjat kika fram. Iakkta försiktighet längs rastningsvägen och även längst ned vid agilityplanen (vid staketet mitt emot konan). HÄR hittar du information om vad du kan och ska göra om din hund skulle bli ormbiten.

Nytt meddelande från SBK om tävlingsverksamhet

Svenska Brukshundklubben ställer in alla officiella tävlingar

Sveriges samtliga regioner är nu drabbade av coronavirusets framfart. Svenska Brukshundklubben (SBK) vill bidra till att sakta ner spridningen och har därför beslutat att ställa in alla officiella tävlingar från 1 april – 31 maj.

För att sakta ner spridningen och följa de riktlinjer som Svenska Kennelklubben satt upp har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat att ställa in alla officiella tävlingar inom Svenska Brukshundklubben från 1 april – 31 maj. Förbundsstyrelsen anser dessutom att det under rådande förhållanden inte går att genomföra officiell tävlingsverksamhet på rätt premisser. Beroende på utvecklingen kan perioden komma att förändras.

Kursverksamhet och mentaltester

Enligt de riktlinjer som nu råder anser Svenska Brukshundklubben att klubbar kan arrangera kursverksamhet i liten skala samt mentalbeskrivningar och mentaltester med begränsat antal deltagare. Arrangörer har att förhålla sig till alla de restriktioner som finns för detta.

Tungt beslut

Vi förstår att detta beslut kommer att påverka vår tävlingsverksamhet i stor utsträckning. Tävlande går miste om möjligheten att tävla och arrangörer går miste om inkomstbringande verksamhet. Vi har gjort en grundlig analys av situationen och ser ingen annan utväg i nuläget. Coronapandemin drabbar oss alla på olika sätt, och nu är det prioriterat att stoppa spridningen i så stor utsträckning som möjligt.

Vi hoppas att alla tävlande kan fortsätta träna sina hundar och komma starkare till prov och tävlingar när tävlingsverksamheten återupptas. Vi hoppas att våra lokalklubbar kan hitta möjligheter att bedriva annan verksamhet som följer de riktlinjer som råder i dag och framledes och vi ska göra vad vi kan för att vara er behjälpliga.

Nya riktlinjer från SKK med anledning av COVID19

SKK har beslutat att ingen hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet ske om antalet personer inte överstiger tio stycken och ingen av dessa kommit från utlandet eller andra delar av Sverige. All annan verksamhet ställs in eller skjuts på framtiden. Dessa nya bestämmelser innebär att…

…samtliga tävlingar ställs in.

…kursverksamheten fortsätter som vanligt och enligt plan men fika och teori hålls på verandan.

…den fria träningen på onsdag fortsätter men klubbstugan hålls stängd.

Mer information kommer efter styrelsemötet den 6 april.