SBKs riktlinjer med anledning av Corona-viruset

Brukshundklubben följer SKK och Folkhälsomyndigheternas riktlinjer. All information går ut via brukshundklubben.se och uppdateras löpande.

Allmänna råd

 • Ta ansvar för din egen och andras hälsa
 • Var noga med din handhygien
 • Hosta i armvecket
 • Undvik onödig kroppskontakt såsom att ta i hand etc.
 • Är du sjuk stannar du hemma! Avvakta att delta i aktivitet minst två dagar även efter att symptom har gått över.
 • Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta Brukshundklubbens aktiviteter
 • Vid konferenser, årsmöten etc. där möjlighet finns, skicka delegater/representanter utanför riskgrupp att delta.
 • Har du rest eller mellanlandat i länder med stor smittspridning eller besökt större flygplatser ska du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter inom två veckor efter hemkomst. Detsamma gäller om du delar hushåll med en person som nyligen gjort något av ovanstående.
 • Följ råden från Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se.

Restriktioner kring större arrangemang

 • Alla arrangemang över 500 personer samtidigt ställs in
 • SBK följer Svenska Kennelklubbens centralstyrelses beslut att utställning, prov eller tävling där det förväntas komma 500 personer eller färre kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör. Länk till SKK:s hemsida med mer information.
 • Överväg som arrangör om tävlingar under den närmsta tiden ska hållas utan publik och med möjlighet för personer att kunna hålla avstånd. Arrangören fattar själv beslut om detta och skapar möjlighet för deltagare att ta del av och följa de allmänna råden.
 • Vid utbildningar, kompetensutveckling eller liknande där det normalt sett är obligatorisk närvaro för att bibehålla aktiv auktorisation ges tills vidare dispens för den deltagare som känner oro för egen del eller nära anhörig. Det anses då vara ett godtagbart skäl att ej delta.

Återbetalning av anmälningsavgift

 • Vid arrangemang som ställs in av arrangör till följd av Corona tillämpas force majeure i SKK:s stadgar, §15. Förbundet rekommenderar att arrangörer ersätter deltagarna i den mån det går efter kostnadstäckning.
 • Varje person som anmält sig till Svenska Brukshundklubbens arrangemang avgör själv om den vill delta eller inte på grund av smittorisken. Personer som redan anmält sig till ett arrangemang, kan få anmälningsavgiften återbetald om man väljer att inte delta på grund av smittorisk.

Vi har uppdaterat våran värdegrund!

Vid årets första styrelsemöte beslutade styrelsen om att updatera värdegrunden. Denna bygger på SBKs nyckelvärderingar om samhörighet, behov och kompetens. Klubbens själ är dess medlemmar och utifrån värdegrunden värnar vi om och repsekterar varandra. Vi anpassar oss efter och möter skilda behov. Genom hög kompetens säkras kvalitet i kurser och övriga verksamheten samtidigt som vi sprider kunskaper  som stödjer hundägare i relationerna till deras hundar. Målet är välmående hundar som fungerar bra som sällskap, tränings-/tävlingspartner, i samhället och  i människans tjänst.

HÄR hittar du värdergrunden.

Platser finns på vårens kurser!

Till våren finns platser på följande kurser. Anmäl intresse HÄR.

 

Rallylydnad

 • 14 mars 2020 

 

Spårkurs – bruks

 • 17 mars 2020 

 

Sökkurs

 • Start ej bestämd 

 

Allmänlydnadskurser kommer att starta under våren men datum ej bestämt.