Värdegrund

Värdegrunden för Torsås Brukshundsklubb (TBK) utgår från Svenska Brukshundsklubbens kärnvärden Samhörighet – Behov – Kompetens (fastställda av förbundsstyrelsen 2018-12-07).

I samhörighet formar vi TBK till en framgångsrik organisation. Vi delar en grundläggande samsyn på hund och människa där okränkbarhet, värdighet och respekt är nyckelord. Samhörigheten mellan oss alla i TBK bidrar till ett rikare, aktivare liv och till att fler vill komma till oss. Därför råder även nolltolerans mot mobbing och alla former av mobbing motarbetas av klubbens medlemmar.

I TBK är vi lyhörda för människors behov. Människors behov varierar. I TBK ska det finnas plats och utrymme för olika människor med skiftande behov. Som demokratisk organisation är medlemmarnas behov av avgörande betydelse. Gemensamt tar vi ansvar för TBK:s utveckling. Vi öppnar oss mot hela samhället samt strävar efter att möta de behov och förväntningar som ställs på oss. Vi bidrar aktivt till samverkan med andra och tar samhällsansvar.

Kompetens vägleder TBK in i framtiden. Vi är aktiva hundägare i en föränderlig värld. Genom att öka kompetensen inom alla våra kärnområden, det vill säga kynologi (läran om tamhunden som djur och som redskap i människans tjänst), hundägarskap, föreningsutveckling och demokrati, utvecklas vi och gör oss attraktiva för nya hundägare och samhället i stort.

Torsås Brukshundklubb