Bli medlem

För att gå kurs, träna och tävla hos oss behöver du vara medlem i Svenska Brukshundklubben.

Ditt medlemskap är löpande och inte knutet till kalenderår. Är du under 25 år kan du lösa ett medlemskap i Svensk hundungdom istället för A-medlemskap. Har du ett huvudmedlemskap i en annan SBK-klubb så kan du lösa ett D-medlemskap. Om en i familjen har ett A- medlemskap kan övriga familjemedlemmar lösa ett familjemedlemskap, så kallat C-medlemskap.

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta att vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj.

För dig som medlem

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Torsås Brukshundklubb sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, bostadsadress, postadress, e-postadress samt telefonnummer.

Hur dina uppgifter behandlas inom Svenska brukshundklubbens organisation kan du läsa mer om här.

För dig som tävlar

Om du tävlar och har registrerat ett konto på SBK Tävling så sparar vi dina personuppgifter samt uppgifterna om din hund. Det är de uppgifter som krävs för att administrera ditt tävlande, registrera dina resultat och skicka underlag för meriteringar till Svenska Kennelklubben. Klubben hämtar även personuppgifter från Svenska agilityklubben.

För dig som går kurs

Du anmäler dig till kurs via anmälningsformulär på Torsås Brukshundklubbs hemsida. Genom att göra detta accepterar du att Torsås Brukshundklubb sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, bostadsadress, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Även din hunds namn, ålder, kön och ras behövs i anmälan.

Dina uppgifter behandlas av klubbens utbildningsansvarig, kassör och den instruktör som håller kursen du ämnar att delta i. Efter att kursen är avslutad, raderas dina uppgifter. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. Däremot rapporterar vi in dina uppgifter till Studiefrämjandet som Svenska Brukshundsklubben har ett samarbetsavtal med.

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla på: webmaster@torsasbk.se.

Torsås Brukshundklubb