Drogpolicy

Tobak

Rökning får endast ske på anvisad plats av klubben, för närvarande vid parkeringen. Rökning på annan plats är förbjuden.

Alkohol

Under klubbens verksamhet får alkohol ej nyttjas. Ej heller får alkoholpåverkad deltaga i densamma.

Narkotika och doping

Är enligt svensk lag förbjudet. Förekomna fall vid Torsås BK polisanmäls. *Varje medlem är själv skyldig att ta reda på regler vad gäller läkemedel som kan bedömas som doping, för såväl människa som hund. Vid förekommet fall ska godkänt intyg och dispens finnas för användande av läkemedel.

Vad görs om policyn ej efterföljs?

Styrelsen informeras – styrelsen kontaktar berörd person får att komma till rätta med problemet samt hänvisa till policyn.