Årets hund

Kategorier hederspris:

 • Årets Brukshund
 • Årets Rallylydnadshund
 • Årets lydnadshund
 • Årets Agilityhund
 • Årets Nosework hund

För samtliga hederspris gäller:

 • Ägare/förare skall vara medlem i Torsås Brukshundklubb
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Samtliga resultat ska vara erövrade i Sverige
 • Ekipaget ska tävla för Torsås Brukshundklubb
 • Vandringspriset skall vandra tills ett ekipage har fått tre inteckningar
 • Kvalificeringsåret är 1 januari t.o.m. 31 december
 • Priset delas ut vid Torsås Brukshundklubbs årsmöte efterföljande år

Ansökan

Skicka din ansökan till Karin Carlsson:

 • Vilket pris som ansökan avser
 • Hundens namn och registreringsnummer
 • Förarens namn
 • Tävlingsdatum, tävlingsort och klass
 • Resultatet på tävlingarna

Klicka på länken nedanför för att få upp kriterierna för att kunna söka/nominera.