Vi har uppdaterat våran värdegrund!

Vid årets första styrelsemöte beslutade styrelsen om att updatera värdegrunden. Denna bygger på SBKs nyckelvärderingar om samhörighet, behov och kompetens. Klubbens själ är dess medlemmar och utifrån värdegrunden värnar vi om och repsekterar varandra. Vi anpassar oss efter och möter skilda behov. Genom hög kompetens säkras kvalitet i kurser och övriga verksamheten samtidigt som vi sprider kunskaper  som stödjer hundägare i relationerna till deras hundar. Målet är välmående hundar som fungerar bra som sällskap, tränings-/tävlingspartner, i samhället och  i människans tjänst.

HÄR hittar du värdergrunden.

Platser finns på vårens kurser!

Till våren finns platser på följande kurser. Anmäl intresse HÄR.

 

Rallylydnad

  • 14 mars 2020 

 

Spårkurs – bruks

  • 17 mars 2020 

 

Sökkurs

  • Start ej bestämd 

 

Allmänlydnadskurser kommer att starta under våren men datum ej bestämt.

 

NOSEWORK, Specialsöks karens

Från och med nu är det inte tillåtet att träna Nosework eller specialsök på klubbens område inför den stundande tävlingen den 7/9. Karensen gäller Nosework samtliga dofter samt specialsök – röd Kong. 

Efter tävlingen är det fritt fram att träna på klubben igen. 

Vänligen respektera detta. 

/ Nosework sektorn