Allmänlydnadskurs 1

Allmänlydnadskursen 1 med Barbro Kantberg är full.

En ny allmänlydnadskurs 1 kommer att anordnas.

Instruktör Lena Svensson.  Välkomna med anmälan till lena.im.svensson@telia.com.