Kursinfo

Vi erbjuder kurser för alla hundägare, oavsett ras eller blandras (ej varghybrider).

Alla hundar födda efter 2001 ska enligt Jordbruksverket vara ID-märkta. Svenska Brukshundklubben (SBK) har bestämt att från och med 2007-01-01 måste alla hundar som deltar i någon form av kurs visa ID-handling. Detta innebär att vid varje kursstart kommer ID-kontroll att genomföras.

 Viktigt! Läs igenom innan anmälan till kurs!

Anmälan till kurs görs till den ansvariga instruktören (om det finns angivet på hemsidan) eller till utbildningsansvarig.

För att gå kurs hos oss krävs ett fullt medlemskap i Svenska Brukshundklubben. I detta medlemskap har du även valt vilken lokalklubb du vill tillhöra ex. Torsås Brukshundklubb. Detta medlemskap kostar för året 2016, 480 kr. Har du ett huvudmedlemskap i en annan SBK klubb så kan du lösa ett delmedlemskap hos oss för 100 kr. Är ni flera i familjen som vill vara med i klubben? Lös familjemedlemskap 150 kr/varje familjemedlem.

Bankgiro: 349-0836

När du anmäler dig till kurs vänligen lämna följande uppgifter:

Namn, adress, telefonnummer, mailadress, hundens namn, födelsedata, ras samt om det är något speciellt som instruktören bör veta. Du får en bekräftelse på din anmälan och sedan kommer en kallelse från den instruktör som håller i kursen. Du betalar in eventuell medlemsavgift och kursavgift samtidigt. I kallelsen eller vid första kurstillfället får du reda på datum och tid för kurstillfällena. Vill du veta i förväg, hör av dig till instruktören när du fått kallelsen.

Om den kurs du vill gå är fulltecknad eller om du har några frågor: kontakta utbildning@torsasbk.se

Varmt välkommen!