Årets hund

För samtliga hederspris gäller:

  • Ägare/Förare skall vara medlem i Torsås Brukshundsklubb
  • Hunden ska vara svenskregistrerad
  • Samtliga resultat ska vara erövrade i Sverige
  • Ekipaget ska tävla för Torsås Brukshundsklubb
  • Vandringspriset skall vandra tills ett ekipage har fått tre inteckningar.
  • Kvalificeringsåret är 1 januari t.o.m. 31 december.
  • Priset delas ut vid Torsås Brukshundsklubbs årsmöte efterföljande år.

Ansökan ska vara Karin Carlsson tillhanda senast 23 jan för 2021 (kc05@telia.com).

För mer info läs HÄR