Mål och visioner

Mål och visioner för Torsås Bk

 • Öka kännedomen om klubben ibland medlemmar och icke medlemmar.
 • Öka medlemsantalet.
 • Få mer medlemmar engagerade i verksamheten.
 • Öka antalet aktiva funktionärer.
 • Stärka klubben som tävlingsklubb.

 

För att förverkliga sina mål/visioner skall klubben:

 • Hålla hemsidan aktuell
 • Klubbens uppvisningsgrupp delta i olika evenemang
 • Skapa flera aktiviteter som lockar nya medlemmar till klubben.
 • Arbeta för att nya medlemmar känner sig välkomna till Klubben.
 • Samverka med olika lokalklubbar genom att anordna gemensamma träningstävlingar och samtidigt stärka gemenskapen mellan klubbarna.
 • Kontinuerligt vidareutbilda funktionärer
 • Hålla månadstävlingar så att alla får en chans att prova på under mer lediga former.
 • Anordna officiella tävlingar.