Styrelse

Ordförande Susanne Persson
0723-58 58 29, ordf@torsasbk.se

V. ordförande Jens Westlund
0723-091964

Kassör Anita Sandström
0480-44 30 66, 0702-59 46 33, kassor@torsasbk.se

Sekreterare Lena Svensson
0733-600875, sekreterare@torsasbk.se

Ledamot Anette Lundin

Suppleant Camilla Lönngren

Suppleant Liselotte Ivarsson

Sammankallande för sektorer:

Agilitysektor Therese Petersson, agility@torsasbk.se

Klubb-/Trivselsektor Camilla Lönngren, trivsel@torsasbk.se

Köksansvarig Camilla Lönngren, kok@torsasbk.se

Hemsidan Anette Lundin  webmaster@torsasbk.se

Stugfogdesektor Jens Westlund, stug@torsasbk.se

TävlingssektorJens Westlund, tavling@torsasbk.se

Utbildningssektor Anette Lundin, utbildning@torsasbk.se

Specialsöks/Noseworksektorn Barbro Kantberg, nosework@torsasbk.se

Rallylydnadssektor Anita Sandström
rallylydnad@torsasbk.se

Revisorer:

Margareta Adenås
0480-44 00 57

Ingela Magnusson