Ställningstagande angående användning av stackel.

De senaste dagar har det på bl.a. Facebook cirkulerat rykten om att Svenska Brukshundsklubben inte agerar mot medlemmar som använder stackel på sina hundar. Så är självklart inte fallet, Svenska Brukshundklubben tillika Torsås Brukshundsklubb godtar inte och tar fullkomligt avstånd från användning av stackel och andra träningsmetoder som åsamkar hunden smärta.

Lär mer på: Ställningstagande angående användande av stackel